BİTKİNİN MÜKEMMEL DESTEKÇİSİ : HÜMİK ASİT !

03 Mayıs 2021

BİTKİNİN MÜKEMMEL DESTEKÇİSİ : HÜMİK ASİT !

Topraktaki organik maddelerin ana içeriği humustur. Hümik asit ise humusun en aktif maddesidir. Günümüzde artan kimyasal gübre ve ilaç kullanımı humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus gübrelerin alınımını kolaylaştıran bir maddedir. Bu sorunun çözümü için son yıllarda hümik madde (hümik asit ve fulvik asit) uygulamaları yapılmaya başlanmıştır.

• Bünyesindeki doğal karbon (%30-%36) toprakta faydalı mikroorganizmaların çoğalmasına ve faaliyet yürütmesine ortam hazırlar. Bitkinin kök bölgesindeki toprağı ılık tutarak dona karşı direncini artırır.

• Toprakta organik madde miktarını artırır. Makro ve mikro besin elementleri takviyesi yaparak, bitki kök bölgesinden uzaklaşmasını engeller. Toprağa uygulanan bitki besin maddelerini (N, P, K, Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Mn, B vb.) alınabilir şekle dönüştürerek, alınımını en yüksek düzeye çıkartır.

• Mikroorganizmaların topraktaki biyolojik aktiviteleri sonucu oluşan bazı tür mantarlar doğal antibiyotiklerin üremesini ve toprağa salınmasını sağlar. Doğal antibiyotik salınan topraklarda bitkiler enfeksiyon hastalıklarına karşı daha dirençli olur. İlaç tüketimi azalır.

• Hümik asitler bitki büyümesine ve mahsül veriminde %10-30 oranında artış göstermektedir

• Humik asitler kilin gevşetilmesi, suyun toprağa nüfuz edişinin kolaylaştırılması, suyun topraktan buharlaşmasını yavaşlatmaktadır. Bu durum kilin hiç olmadığı veya kısmen az olduğu ve su tutma kapasitesi olmayan kumlu topraklar için önemlidir.r. 

• Hümik asitlerin tohumun çimlenme kapasitesini arttırdığını ve bitkilerin vitamin içeriğini çoğalttığını bildirmişlerdir. Su ve besin maddelerini taşıyan hümik asitler tohumun gözeneği boyunca çekilmekte ve çimlenmenin başlaması için tohumu uyarmaktadır. 

• Özellikle hümik asit içeren bu tür gübreler organik maddece fakir topraklarda daha etkilidir.

• Hümik asitli gübrelerin kullanımında büyüyen bir ilgi mevcuttur. Bu şu faktörlerle alakalandırılabilir: organik tarımın yaygınlaşması, inorganik gübrelerin toprağa ve içindeki canlılara zarar vermesi, inorganik gübrelerin yer altı kaynaklarını kirletmesi, sadece kimyasal gübre kullanımı ile mahsül veriminin düşmesi ve toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli bozulması.

• Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisinin emilmesini sağlar.

• Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Kendi ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır.

• Hümik asit biyokimyasal özelliği ile, toprağın zararlı, kirletici ve zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.

• Demir noksanlığı gidermeye yardımcı olur.